ABOUT


Rector of the Silesian University of Technology

Professor Arkadiusz Mężyk PhD, DSc

cordially invites for:

3rd edition of the conference – EDUAL

Dual study for the need of Industry 4.0


Under the honorary patronage of the Minister of Science and Higher Education

Mr Jarosław Gowin


4th March 2019The conference will be accompanied by the Engineering Job Fair and Entrepreneurship

We kindly ask to confirm the participation in the conference until the 22st February 2019,
phone number +48 32 237 14 20, email: edual@polsl.pl.

Prelegenci
Przykłady kształcenia dualnego na Politechnice Śląskiej

Programme9:00 - 10.00 Registration desk

10.00 - 12.00 I session – Dual study for the need of Industry 4.0.
  • Poster session – forms of dual education
  • Exhibition of students' scientific association at the Silesian University of Technology
10:30 Opening of the conference:
  • Rector of the Silesian University of Technology Professor Arkadiusz Mężyk PhD, DSc
  • President of Gliwice Mr. Zygmunt Frankiewicz
  • President, Chairman of the Katowice Special Economic Zone Co. Mr. Janusz Michałek
10:45 Vice Prime Minister, Minister of Science and Higher Education Mr. Jarosław Gowin
11:15 The National Centre for Research and Development
11:45 Ministry of Enterprise and Technology
12:00 The results of the competition for the best film about Gliwice - a city of science

12.15 Press conference

12.30 - 13.15 Lunch break

13.15 – 14.30 II session – New models and experiences of dual education in Polish centers implementing the project POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18

14.30 - 14.45 Coffe break

14.45 – 16.00 III session – Good practices in the field of dual education

16.00 - 17.00 Coffe break / Networking session

The conference will be accompanied by the engineering job fair and entrepreneurship

Organisers of the Conference


Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.) w 2016 po raz drugi z rzędu została uznana przez Financial Times najlepszą specjalną strefą ekonomiczną w Europie. Została także wyróżniona tytułem „Wysoko Rekomendowanej” w kategorii Najlepsze SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie. KSSE S.A. zajmuje ponad 2,6 tys. hektarów, na obszarze 45 gmin w województwach śląskim, opolskim i małopolskim. Większość z nich położona jest w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4.
Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

Honorary patronage


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców, prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.
O przyszłości i podziale środków na naukę współdecyduje środowisko naukowe – agencje takie jak: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Contact

Free entrance. More information at Dean's Office of the Faculty of Mechanical Engineering, Silesian University of Technology.
Phone number +48 32 237 14 20, or email edual@polsl.pl.